Festival Mobilis 2019: Manifest

Festival Mobilis je multi-žánrový umelecký festival, ktorý sa koná v kultúrnom centre Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši od 30. októbra do 2. Novembra, tentokrát s témou Manifest. Dramaturgickým cieľom festivalu je zamerať sa na manifesty (k) súčasnosti/súčasné manifesty, hnutia, kolektívy, inštitúcie, umelecké a aktivistické praxe, ktoré súčasnosť vykresľujú, analyzujú, sú k nej kritické a uvažujú o alternativnych usporiadaniach voči nej. Ambíciou festivalu je tiež manifestovať programový posun centra k radikálnej dramaturgii postavenej na princípoch feminizmu, rovnosti, nehierarchickosti, solidarity, ekologickosti, a politickej a umeleckej angažovanosti.

Udalosť z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 

English

Mobilis Festival is a multi-genre festival of engaged art taking place at a cultural centre Diera do sveta in Liptovský Mikuláš, Slovakia from October 30 until November 2. This year’s topic is Manifest. The programme's focus is on contemporary manifestos/manifests on contemporaneity, movements, collectives, institutions, and art and activist practices which render the presence, critically analyse it and seek alternative organisational frameworks to it. The festival's ambition is also to manifest the centre’s conceptual and ideological shift towards a radical dramaturgy based on principles of feminism, egalitarianism, equality, non-hierarchy, solidarity, ecology and political and art engagement.

Festival is supported by Slovak Arts Fund.

Program festivalu Mobilis