AVSLUTA / KONCERT

AVSLUTA

Dátum

Avsluta (UK/CZ)

/ambient, field recording, experimental/

 

Lucie Štěpánková je skladateľka a performerka elektro-akustickej hudby, improvizátorka a zvuková umelkyňa. Jej prax vychádza prevažne z hĺbkového počúvania, intuitívnej práce so syntetickými zvukmi, objavovania zvukovosti objektov a materiálov a tiež z kreatívnych možností terénneho nahrávania. Cieľom je vytvárať pohlcujúce a imaginatívne udalosti a situácie počúvania použitím postupného komponovania, ktoré sa snažia odhaliť a preskúmať detaily a emócie vo zvuku. Jej skladby sú vytvárané cez prelínajúce sa syntetické sonority, terénne nahrávky ako aj cez živé či nahrané akustické voľné improvizácie s objektmi a materiálmi. Záujem vo východných filozofiách je badateľný v tvorbe využívaním dlhotrvajúcich repetícií. Neobmedzená povaha terénneho nahrávania a podrobne surová intenzita sonického skúmania v spojení so štruktúrovanými syntetickými sekvenciami vytvárajú takzvané Phanom Field (Fantómové pole). Je to priestor hlbokej citlivosti na zvukové stimuly a vnútorné prežívanie emócií, priestor zmenených stavov vedomia a snov. Je to spôsob ako byť tu a teraz, byť na správnom miest v správny čas.

Vstupné
3,00€