Barbora Bírová: Ukončime bezdomovectvo teraz / prednáška

Ilustračná fotografia

Dátum

Jedným z najvážnejších, najviditeľnejších a najurgentnejších urbánnych problémov je bezdomovectvo a s ním súvisiaca nedostupnosť sociálneho bývania. Bezdomovectvom sú najviac ohrozené sociálne a ekonomicky marginalizované a vylúčené skupiny ľudí.

Barbora Bírová pracuje ako poradkyňa pre ukončovanie bezdomovectva v Platforme pro sociální bydlení. Od roku 2012 sa zaoberá kvalitatívnym výskumom bezdomovectva v urbánnom prostredí. Na Slovensku a v Česku sa tiež venuje genderovej dimenzii bezdomovectva. Vo svojich výskumných projektoch sa zameriava aj na územný, kultúrny a komunitný rozvoj. Vo antropologickej výskumnej organizácii Anthropictures pracuje ako predsedkyňa a členka výkonnej rady. Niekoľko rokov pracovala v organizácii VIA CULTURA zameranej mimo iného na kultúrnu politiku, v ktorej sa venovala domácim a medzinárodným vzdelávacím projektom.