Ecocapsule / prednáška

Ilustračná fotografia

Dátum

Slovenská spoločnosť Ecocapsule, založená v roku 2015, vyrába energeticky sebestačný, mobilný mikrodom s rovnakým názvom. Je vybavený solárnymi panelmi a veternou turbínou. Navyše je schopný zbierať dažďovú vodu, ako aj filtrovať vodu z prírodných zdrojov, čo ho robí nezávislým na inžinierskych sieťach. Ľuďom tak umožňuje prežiť mimo civilizácie takmer kdekoľvek na svete pri zachovaní vysokej miery komfortu. Ecocapsule je viacúčelové zariadenie. Dá sa použiť ako dom, karavan, houseboat, hotel, výskumná stanica a. i. Spoločnosť Ecocapsule zaznamenala veľký úspech v zahraničí, pričom najviac zákazníkov má v Austrálii, USA, Japonsku a EU.

Vstupné
2,00€