JAN KOSTAA: The Best Cycling Artist

Ilustračná fotografia

Dátum

V roku 2017 KOSTAA úspešne absolvoval cyklistický ultramaratón NORTHCAPE4000 a stal sa jeho "finisherom". V roku 2018 si kladie ďalšie výzvy, jednou z nich je 3PEAKS BIKE RACE, Viedeň - Nice. V rámci cestovateľského festivalu CESTOU NECESTOU prednáša o svojich cyklisticko-umeleckých aktivitách.

PHYSICAL je značka, ktorou KOSTAA signuje svoje plagáty po zavŕšení konkrétneho cestovateľského celku. Tento Pôvodne recesistický, lokálne špecifikovaný, národne rámcový a pompézny koncept v súčasnosti používa ako vlastnú pseudosuperheroizáciu a zároveň ako zastrešenie ego-performačného pravidelne sa opakujúceho aktu, tzv. permanentnej privátnej performancie.

Inicioval vznik prvého športového klubu pod zastrešením kultúrnou inštitúciou Záhrada - Centrum nezávislej kultúry v Banskej Bystrici.
 

Vstupné
2,00€