Language (diškur) Café

DISKUR

Dátum

Meet up a new group of volunteers at one table! Let´s talk, discuss and play together.

Príďte si precvičiť cudzie jazyky v neformálnych rozhovoroch s novými dobrovoľníkmi YMCA na Slovensku.. Vstup zdarma