Milota Sidorová: Férový Urbanizmus / prednáška

Ilustračná fotografia

Dátum

Milota Sidorová (1986) získala doktorát z krajinnej architektúry, pričom počas štúdia absolvovala domáce a zahraničné pobyty so zameraním na sociologický výskum, ľudské zdroje a urbanizmus. Venuje sa rozvoju mesta v interdisciplinárnych súvislostiach. Je zakladajúcou členkou medzinárodného festivalu o rozvoji mesta reSITE. V roku 2015 založila WPS Prague platformu, ktorá podporuje férové zastúpenie žien v architektúre a rozvoji mesta a venuje sa rodovo citlivému plánovaniu. Je odborníčka na verejné priestory, participáciu a postupne sa začína venovať politickým aspektom plánovania.

V strednej Európe, architektonická prax a urbanistické plánovanie zvyčajne dobre slúži zdravým a ekonomicky aktívnym osobám. Keď ale vezmeme do úvahy demografiu, pracovne a ekonomicky aktívni ľudia tvoria o trochu viac ako polovicu obyvateľov miest. Seniori a mladí pod 18 rokov tvoria zvyšok. Trendy tiež ukazujú, že naša populácia starne. A keď k tomu pridáme ešte optiku rodu a etnického pôvodu, skupiny užívateľov sa zásadným spôsobom líšia. Každá z nich má iné potreby. Ako vytvoríme mesto, ktoré ponúka férové zdieľanie každému? Neexistuje predsa jeden univerzálny konzument architektúry.

Prednáška sa zameria na skúmanie architektúry a plánovania rodovou optikou, ktorá dovoľuje odhaliť veľa nerovností a zanedbaného mestského rozvoja. V prednáške sa zameriame na praktické ukážky rodovo citlivého dizajnu a plánovania, mobility starostlivosti z rôznych zahraničných miest, aspektu a v jej závere zhrnieme možné riešenia a podnety pre zvýšenie kvality plánovania slovenských miest.

Vstupné
2,00€