No Mantinels: O nás / o nich // Divadlo

ilustračná fotografia

Dátum

Inscenácia O nás / o nich, ktorú produkuje nezávislé divadlo NoMantinels sa tematicky venuje medziľudským vzťahom, najmä LGBT komunite.
Jednou líniou sú inscenované novinové články o queer ľuďoch v období komunizmu. Autori mali k dispozícii súbor článkov, ktoré zozbieral gay aktivista doktor Ján Majerský. Použité sú hlavne tie z obdobia od roku 1969 do roku 1989. Tieto články sú inscenované či už ako piesne, ako súdny proces alebo ako opereta. Druhou líniou inscenácie sú civilné dialógy "hercov", ktorí sa bavia o článkoch a vôbec rozoberajú rôzne LGBT témy.
Celá inscenácia je koncipovaná ako work in progress. Herci akoby predvádzajú čiastkové výstupy, ktoré už mali pripravené do budúcej inscenácie. Pritom medzi nimi vznikajú konflikty, pretože každý pristupuje k problematike LGBT inak.

No Mantinels minulý rok navštívilo s predstavením O nás / o nich viaceré slovenské mestá, ako Martin, Banskú Štiavnicu, Košice alebo Bratislavu. Radi by sme vás všetkých tentokrát pozvali do Liptovského Mikuláša.

Vstupné
2,00€