OPEN CALL_MOBILIS 2019: MANIFEST

ilustracny

Dátum

Vyhlasujeme open-call pre umelcov a umelkyne, performerov a performerky, ktorí/é majú záujem pripraviť si peformance/happening na šiesty ročník umeleckého festivalu MOBILIS s témou MANIFEST. Hľadáme dielo, ktoré je radikálne, angažované a kritické k súčasným socio-politickým otázkam, inštitúciám a usporiadaniam. Zamýšľaný koncept/skicu vášho performance spolu s ukážkou vašej tvorby, prosím, posielajte na adresu dieradosveta@gmail.com do 30/9/2019.

Mobilis festival je multi-žánrový umelecký festival, ktorý sa koná v kultúrnom centre Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši od 30. októbra do 2. novembra, tentokrát s témou Manifest. Dramaturgickým cieľom festivalu je zamerať sa na manifesty (k) súčasnosti/súčasné manifesty, hnutia, kolektívy, inštitúcie, umelecké a aktivistické praxe, ktoré súčasnosť vykresľujú, analyzujú, sú k nej kritické a uvažujú o alternativnych usporiadaniach voči nej. Ambíciou festivalu je tiež manifestovať programový posun centra k radikálnej dramaturgii postavenej na princípoch feminizmu, rovnosti, nehierarchickosti, solidarity, ekologickosti, a politickej a umeleckej angažovanosti.

 

(ENG)

OPEN CALL opportunity for artists and art collectives to realise and present a performance/happening at the sixth instalment of the art festival MOBILIS. For this year's edition with a theme MANIFEST, we are seeking an artpiece which is radically engaged with and critical to the contemporary socio-political issues, institutions and settings. The intended artwork, concept, and your portfolio, please send to dieradosveta@gmail.com until 30/9/2019.

Mobilis festival is a multi-genre art festival taking place at a cultural centre Diera do sveta in Liptovský Mikuláš, Slovakia from October 30 until November 2. This year’s topic is Manifest. The programme's focus is on contemporary manifestos/manifests on contemporaneity, movements, collectives, institutions, and art and activist practices which render the presence, critically analyse it and seek alternative organisational frameworks to it. The festival's ambition is also to manifest the centre’s conceptual and ideological shift towards a radical dramaturgy based on principles of feminism, egalitarianism, equality, non-hierarchy, solidarity, ecology and political and art engagement.