Pocitové mapy / prednáška

Ilustračná fotografia

Dátum

Pocitové mapy sú nástroj, ktorý sa začal používať relatívne nedávno, ale vychádza z oveľa staršieho prístupu mentálnych máp vyvinutého v 60.rokoch 20.storočia. Počas prednášky sa pozrieme na to, čo to vlastne pocitové mapy sú a ako ich je možné použiť v plánovaní verejného priestoru. Predstavíme si konkrétne príklady dobrej praxe z Česka, Slovenska či iných štátov Európy.

Jirka Pánek je odborným asistentom na Katedre rozvojových a enviromentálnych štúdií (UP Olomouc) a spoluautorom asplikácie PocitovéMapy.cz. Vo svojom výskume sa zaoberá geoparticipáciou – zapojením občanov do plánovania verejného priestoru prostredníctvom máp a geoinformačných technológií. Počas posledných piatich rokov sa spolupodieľal na tvorbe pocitových máp pre takmer 100 miest v Česku i na Slovensku.

Vstupné
2,00€