Skrytá biologická diverzita a cesta za ňou

Archív Daniela Jablonskeho

Dátum

Prednáška v rámci formátu PreDierači. Daniel Jablonski sa spolu s vami pozrie na súčasné centrá biodiverzity, na odhaľovanie nových druhov obojživelníkov a plazov, ktoré dosiaľ vede unikali a na to, prečo je tento typ výskumu dôležitý. 

Daniel Jablonski (1987)
je zoológ a evolučný biológ. Pôsobí na Katedre zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa evolučnými a molekulárno-biogeografickými otázkami pôvodu, rozšírenia a ochrany genetickej diverzity obojživelníkov a plazov v prírodných populáciách. Za týmito živočíchmi cestuje po celom svete. Zvláštny dôraz kladie na Balkánsky polostrov, ktorý je jedným z najdôležitejších evolučných ihrísk v Európe. Má osobnú stránku www.danieljablonski.com.

Vstupné
2,00€