Stredobod: Nostalgia a spomienkový optimizmus / diskusia

Ilustračná fotografia

Dátum

Jedným z faktorov, ktorý ovplyvňuje naše politické voľby sú predstavy o tom, aká vlastne bola naša minulosť. Práve preto sa interpretácia minulosti spolupodieľa na podobe budúcnosti našej spoločnosti. Nostalgia a spomienkový optimizmus preto stále zohrávajú významnú rolu v živote spoločnosti. V našej diskusii venovanej tejto téme by sme sa pozreli na to, ako Slováci hodnotia minulosť, prečo stále u niektorých ľudí prevládajú pozitívne hodnotenia minulých politických usporiadaní, ale hlavne na to, ako táto nostalgia ovplyvňuje našu prítomnosť a politické voľby, ktoré ľudia uskutočňujú.