Vitvor: Dlhý, Široký a Bystrozraký / bábkové divadlo pre deti

Ilustračná fotografia

Dátum

Rozprávka Karla Jaromíra Erbena: Dlhý, Široký a Bystrozraký, inšpirovaná výtvarníkom Zbyňkom Sekalom.
Išli dvaja, išli traja. Vlastne išli štyria a ešte kôň k tomu. Išli dlho, išli lesom. A kam došli?
Do Železného zámku!

Tvorivý tým: Štěpán Lustyk, Lukáš Bouzek, René Vitvar, Alžběta Vitvarová
Autor konceptu, scénografické riešenie: Alžběta Vitvarová
Hrajú: Štěpán Lustyk, Lukáš Bouzek a René Vitvar

Inscenácia vznikla ako semestrálna práca na katedre alternatívneho a bábkového divadla na DAMU.

Vstupné
2,00€