Darjan Hardi: форма

V sérii kresieb форма/forma, Darjan zachytáva fragmenty každodennosti, ktoré postupne rozkladá, vrství a zbavuje ich hmoty a priestoru. Nové predmety tak už nie sú identifikované v ich základnej rozpoznateľnej forme. Rytmus kresieb diktuje linka, ktorá je jediným dominantným prvkom každého diela a zároveň určuje, či plochy ostanú prázdne alebo vyplnené. Pre autora je dôležitá nie len konštrukcia jednotlivých kresieb ale aj ich funkčnosť v rámci celku. Vkladaním kresieb do priestoru sa snaží vytvoriť dialóg, v ktorom sa jeho komponenty navzájom ovplyvňujú no zároveň presahujú do úplne novej site-specific inštalácie.

Darjan Hardi sa narodil 4. júla 1994. Vyrástol v srbskom mestečku Ruski Krstu, kde dokončil základnú školu. Následne šiel študovať dizajnérsku školu Bogdana Šuputa v Novom Sade, kde absolvoval interiérový dizajn. Na Vysokej škole výtvarných umení a dizajnu v Bratislave získal v roku 2017 bakalársky titul v odbore ilustrácia, ktorú študoval v ateliéri Dušana Kállaya. Počas štúdia strávil jeden semester v ateliéri grafického dizajnu, zúčastnil sa tiež semestrálneho výmenného pobytu Erasmus+ na Akadémii výtvarných umení v poľskom Gdansku. Od minulého roku je magisterským študentom ateliéru ilustrácie a grafiky, ktorý vedie profesor Juraj Horváth na Pražskej Vysokej škole umelecko-priemyselnej.

 

 

Obrázok
Ilustračná fotografia
Dátum začatia výstavy
Dátum ukončenia výstavy