Gréta Mária Srnová/Kompenzácia

Otvorenie výstavy Gréty Márie Srnovej - študentky III. ročníka na katedre maliarstva Vysokej školy výtvarných umení. 

"Sériou kresieb ako voľných prepisov rodinného fotoalbumu som "dekorovala" pracovisko mojej mamy, ktoré pritom z povahy jej práce žiadne explicitné prvky súkromia obsahovať vyslovene nesmie. 
V kóde farebnej aj tvarovej redukcie fotografií do podoby odťažitých kresieb som náš rodinný archív znejasnila a tým mu zároveň umožnila byť súčasťou poloverejnéhoprostredia kancelárie matky na súde. Túto site-specific situáciu či inštaláciu som napokon zverejnila vo forme foto-bilboardu (autorka fotografie Martina Šimkovičová), ktorý odhalil a rozmerovo paradoxne maximalizoval poloverejné prostredie kancelárie, ako aj celkom neverejnú rodinnú históriu."

Obrázok
Gréta Mária Srnová
Dátum začatia výstavy
Dátum ukončenia výstavy