Ivana Oroszová - Medzi nami

Medzi nami Freshmenmi.
Medzi nás pribudla.
Predstaví sa v Diera do sveta.
Bude to Medzi nami.
Ivana Oroszová medzi nami.


Ivana Oroszová (1985) je absolventkou bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení. Pre jej tvorbu je dôležité zobrazovanie konkrétnych miest a priestorov, a následný dôraz na naratívnosť vyobrazených situácií. Vo svojich dielach spracúva osobné spomienky a konfrontuje ich s kolektívnou pamäťou.
Oroszová kladie dôraz na výnimočný okamih, ktorý v človeku vyvoláva atmosféra konkrétnych miest a architektúr. Inšpiruje sa priestormi, ktoré majú značný vzťah k skutočnosti, osobným zá- žitkom a skúsenostiam, miestam a stretnutiam. Využíva ich ako kulisy pre scény, v ktorých
následne rozvíja deje svojich obrazov.
Práve tento motív, ktorý je typický pre divadlo, dodáva jej dielam vážnosť, ktorá môže pôsobiť, že sa pri estetickej kvalite vytráca.
Miesta dopĺňa konkrétnymi postavami z rodinných albumov, alebo anonymnými postavami modeliek z reklamných časopisov, prostredníctvom ktorých následne rozvíja iracionálny príbeh poznačený ľahkou iróniou a humorom.
Rozoberá otázky komunikácie, s východiskom v ambivalentnosti a komplikovanosti medziľudských vzťahov, ktoré často vyúsťujú do absurdnej situácie.
Michal Stolárik

Ivana Oroszová (1985) je absolventkou bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení. Pre jej tvorbu je dôležité zobrazovanie konkrétnych miest a priestorov, a následný dôraz na naratívnosť vyobrazených situácií. Vo svojich dielach spracúva osobné spomienky a konfrontuje ich s kolektívnou pamäťou.

Obrázok
Ivana Oroszova
Dátum začatia výstavy
Dátum ukončenia výstavy