Jan Valík Kresby

Výstavu kresieb Jána Valíka pripravil pre festival MOBILIS 2016 Robo Švarc. 

...

Ján Valík, ktorého maľba získala tretie miesto (cena VUB za najlepšiu maľbu roka 2016), študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe, a jeho prístup je definovaný najmä tým, že sa už na škole venoval konceptu a intermédiám. Jeho maľby na prvý pohľad síce pôsobia tradične, no neodvíjajú sa na základe nejakej témy či príbehu. „Valík chápe maľbu ako pohyb alebo tok, jeho prejav je samostatným systémom, ktorý vychádza z absorbcie vnemov a javov. Snaží sa nájsť mieru abstrakcie evokujúcu viac interpretácií, vždy tak, aby čítanie obrazu fungovalo najmä na úrovni jeho atmosféry,“ píše Gažovičová.

Ján Valík sa venuje aj kresbe a performancii, zaujíma ho citlivosť k telu, obrazu, pamäti, jazyku a prostrediu. Za svoj iniciačný bod označuje stret s japonským tancom Butó. "Autorovi sa podarilo prostredníctvom farebnej škály v kombinácii so zvoleným médiom vytvoriť dielo so silným duchovným vyžarovaním. Zároveň oceňujeme vybočenie smerom k poetike ázijskej maľby, avšak s jasným osobitým štýlom," zhodnotila dielo porota.

Obrázok
Ján Valík a Robo Švarc
Dátum začatia výstavy
Dátum ukončenia výstavy