Juraj Gábor/Rovnováha

Śpeciálny koncept pre Dieru do sveta a jej galerijnú časť...vernisáž spojená s prednáškou o tvorbe a myslení Juraja Gábora.

Rovnováha

Dielo vytvorené ako reflexia na prirodzené architektonické vybavenie kultúrneho priestoru Diera do sveta, reaguje na sokel -drevený horizontálny pás lemujúci steny po vnútornom obvode spoločenskej miestnosti. Výtvarný zásah do interiéru je zrkadlením pravidelného 55 centimetrov širokého opakujúceho sa vertikálne členeného rastra. 

Na pevne ukotvený čierny drevený obklad stúpajúci od podlahy miestnosti nadväzujú subtílne, od steny mierne vzdialené biele pásy papiera. Tie sú novým tak materiálnym ako aj farebným kontrastom. Práve na príklade takéhoto kontrastu, blízkych a neoddeliteľných protikladov prinášam východné vnímanie permanentnej premenlivosti životných vzťahov s ktorým sa v období posledných rokov viac a viac vo svojej tvorbe zaoberám. Je tu prítomný dualistický obraz skutočnosti, ktorý chce vo výsledku mierne obmeniť zažívanie nám známeho, denným i nočným svetlom definovaného miesta. 

Juraj Gábor

V Žiline 18.10.2017

Obrázok
Juraj Gábor
Dátum začatia výstavy
Dátum ukončenia výstavy