Petr Cvik - digitálna hmlovina

Peter Cvik (1985) je maliarom modernej doby a nebojí sa experimentovať so svojimi myšlienkami v kombinácii s digitálnym prostredím. Zamýšľa sa o základných atribútoch maľby a prerodu v spojení s digitálnymi technológiami.

Počas večera autor bude mať prednášku spojenú s vernisážou. 


"Koncepcia mojej prednášky je mojím autorským debutom na poli lektorstva. V prvom rade pôjde o priblíženie môjho spôsobu rozmýšlania nad aktuálnym stavom vizuálneho preinformatizovaného sveta, v ktorom žijeme. 
Zasadenie mojej tvorby do aktuálneho geopolitického kontextu a širších kontextov vrámci neo-postmoderných prístupov k médiu maľby. Prednášku bude sprevádzať premietanie obrazového materiálu, ktorý nebude striktne o mojej tvorbe a mne, ale zároveň bude táto slide-show pomyselným ringom pre konfrontáciu na poli Slovenska, krajín V4 ako aj celosvetových trendov po roku 2000 až po aktuálne dianie na maliarskej scéne".

Peter Cvik

Obrázok
Peter Cvik
Dátum začatia výstavy
Dátum ukončenia výstavy