Príbehy zakliate v čase / Fotografie A.Čekmeňova

Vernisáž za osobnej prítomnosti autora. 

Čekmeňovove fotografie neukazujú krásnych a slávnych ľudí, skvosty architektúry či úchvatné prírodné scenérie. Naopak, zachytávajú to, čo si nevšimneme, lebo ide o každodenné drobnosti alebo si nechceme všímať, lebo je to nepekné, nepríjemné a niekedy aj desivé. Hrdinami je fotografií sú starci na prahu smrti, bezdomovci, vetešníci z bazárov, baníci, ktorí žijú a pracujú v neľudských podmienkach, zberači kľukvy, ktorí ilegálne prekračujú štátnu hranicu, mladí chlapci zmrzačení vojnou… Jeho fotografie však zďaleka nie sú iba dokumentárnymi momentkami. Kým v ohnisku Čekmeňovovho objektívu je človek v najťažších životných situáciách, v ohnisku jeho záujmu je otázka ľudského šťastia.

Obrázok
Alexander Čekmeňev
Dátum začatia výstavy
Dátum ukončenia výstavy