TATIANA TAKÁčOVÁ/Two series

Tatiana Takáčová je výtvarná fotografka žijúca a tvoriaca v Košiciach. V roku 2013 absolvovala Vysokú Školu Výtvarných Umení v Bratislave / Katedru Fotografie a Nových medií. Vo svojej fotografickej tvorbe balansuje medzi konceptuálnou a inscenovanou
fotografiou. Jej práce sú vizuálne čisté - preferuje “deadpan” estetiku a filmový „režisérsky“ prístup k vytváraniu presných kompozícii pre jednotlivé zábery.
V poslednom období sa začala venovať taktiež dokumentárnej fotografii.

Na výstave Two Series odprezentuje dve rôzne polohy svojej tvorby.
Prvou bude dokumentárny cyklus Future Project, kde autorka dokumentuje priestory rôznych európskych galérií. Nosným prvkom na fotografii nie je samotné vystavované umenie, ale interiéry, architektúra a ideálne svetelné podmienky. Fotogenický potenciál
takýchto priestorov ju nabáda k vlastnému dopĺňaniu scény, ktoré však nie je možné realizovať priamo na mieste, preto si skrz fotografiu vytvára zbierku pozadí k vytváraniu nových obrazov. Ďalším špecifickým prvkom, ktorý umelkyňa v galériách pozoruje sú
strážnici výstav, ktorých vníma ako element na pomedzí galerijného inventáru a živej bytosti existujúcej v tomto priestore.
Druhá séria After Nightfall predstavuje inscenované nočné krajiny, ktoré su vizuálnou štúdiou strachu z neznámeho. Autorka sa zaoberá zlomovým momentom, kde sa strach z nepoznaného pretne s obávanou skutočnosťou.

Obrázok
Tatiana Takáčová
Dátum začatia výstavy
Dátum ukončenia výstavy