Vlkolak

Dávid Demjanovič (1985) tvorí ako duo so svojou manželkou Jarmilou Mitríkovou od roku 2009 na projekte pyrografií. Používajú tradičnú ľudovú techniku (vypaľovanie pájkovačkou do dreva), ktorá sa dodnes používa predovšetkým na výrobu suvenírov a predmetov odkazujúcich k ľudovej kultúre. K ľudovej tvorivosti odkazujú tiež, no zároveň ju posúvajú do kontextu súčasného umenia. Mezi formou a obsahmi, ktoré vo svojich prácach vyjadrujú, existuje významná vnútorná súvislosť. Folklorizmus vnímajú ako určitú subkultúru, ktorú vo svojich prácach znovuobjavujú a svojim spôsobom jej vzdávajú poctu. Súčasne však demystifikujú jej skutočný vzťah k národu a jeho histórii. Fabulujú a prekrúcajú udalosti, mýty, tradície či rituály, čím problematizujú minulú i súčasnú národnú a politickú realitu. Nie vždy sa však vo svojich obrazoch vzťahujú ku konkrétnym udalostiam. Zaujímajú sa o typizované spoločenské obrady ako kladenie vencov, príhovory k davom, odhaľovanie pamätníkov a podobne. Niekedy sa tak príbeh obrazu odohráva v určitom bezčasí a na presnejšie neidentifikovateľných miestach, ktoré sú však divákovi podozrivo povedomé. Tvorbu pyrografií rozširujú o performancie, video a objekty, ktoré zase odkazujú a dopĺňajú jednotlivé motívy použité na obrazoch.

Obrázok
Dávid Demjanovič
Dátum začatia výstavy
Dátum ukončenia výstavy