23. 7.

18:00

Nikolas Bernáth: „Everything, Everything“

prednáška a vernisáž

Projekt llavíruje a kolážovito mixuje (a remixuje) reálie, sociálne konštrukty, umenie a popkultúrne výjavy (a artefakty) africkej diaspóry (v Spojených štátoch) a rómskeho etnika (na Slovensku, Gemeri). Dôležitým faktom i faktorom, je však môj vlastný, subjektívny a autorský pohľad človeka, ktorý sa na to všetko díva (a aplikuje) z optiky periférie stredu západného sveta. K danej téme však nepristupujem voyersky. Práve naopak, zúžitkuvávam a interpretujem osobné skúsenosti, zážitky a spomienky, ktoré som s danými ľuďmi zdieľal, zažil a tvoril.

Nikolas Bernáth (1993) je multimediálny umelec a kurátor VUNU gallery v Košiciach. Vo svojej nepravidelnej tvorbe sa zaoberá mýtmi a paralelami medzi africkou diaspórou v Spojených štátoch amerických a rómskym etnikom na Slovensku. Študoval v Atelieri nových médií, pod vedením doc. Michala Murina na Fakulte umení v Košiciach.

FB event tu.

Podujatie finančne podporil Fond na podporu umenia

Kontakt
Všeobecné programové ponuky:
dieradosveta@gmail.com
Hudobné ponuky:
robert1repka@gmail.com
Divadelné, literárne a i.:
jana.hanzelova@gmail.com
Technické a administratívne zabezpečenie:
jano.pole@gmail.com
Prevádzka a sídlo
Námestie osloboditeľov č.1, č.s.61
031 01, Liptovský Mikuláš
Slovensko
Občianske združenie
A. Bernoláka 42/11
031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 423 857 76
DIČ: 2024 0736 01
Nie sme platcami DPH.
Bankové spojenie
Banka FIO, Číslo účtu 2500592531
IBAN SK8983300000002500592531
BIC kód/SWIFT FIOZSKBAXXX
Bankové spojenie pre platby v CZK v ČR 2500592531/2010
Podujatia KC Diera do sveta z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
FPU je hlavným partnerom projektu.