O nás

Diera do Sveta je kultúrne centrum a špecializované kníhkupectvo v Liptovskom Mikuláši, ktoré v roku 2014 založili a otvorili Jana Mikuš Hanzelová, Ján Mikuš a Helena Hajková. Cieľom priestoru je vytvoriť zázemie pre nezávislú, alternatívnu a menšinovú kultúru a umožňovať verejné stretávanie, kolektívne neformálne vzdelávanie a spoločenskú kultiváciu.Organizácia a dramaturgické zameranie Diery do sveta je postavené na niekoľkých kľúčových ideových princípoch. Medzi ne patria feminizmus, rodová rovnosť, ekologickosť, ne-hierarchickosť a spoločensko-kultúrna angažovanosť. Dramaturgickou ambíciou kultúrneho centra je prinášať rozličné umelecko-kultúrne formáty, ktoré kriticky reagujú na súčasné urgentné problémy a krízy a zároveň majú emancipačný potenciál. Kolektív Diery do sveta verí v potrebu sociálnej a klimatickej spravodlivosti, medziľudskej solidarity, egalitárnosť a v silu kolektívnej organizácie.V umení a kultúre hľadáme vymedzenie voči dominantných diskurzom a praktikám, ktoré sú založené na vykorisťovaní a marginalizácii slabších.

Naším cieľom je byť výluční v kvalite, avšak nevylučovať nikoho.

Kníhkupectvo

Súčasťou kultúrneho centra je tiež špecializované kníhkupectvo, ktorého výber je zameraný na nekomerčné tituly, nezávislých vydavateľov a na knihy s vysokou estetickou kvalitou. Jeho súčasťou je aj segment kvalitnej a súčasnej detskej literatúry, ktorá na slovensku v ponuke chýba.

Kolektív

 • Jana M.  Hanzelová
  • dramaturgia
 • Ján Mikuš
  • technická koordinácia, PR, štatutárny zástupca
 • Natália Kundisová
  • produkcia
 • Alica Paličková Antašová
  • projektová manažérka a produkčná projektu Aktívna komunita Nadácie Orange
 • Barbora Bohušová
  • grafická dizajnérka, promo a sociálne siete
 • Šimon Chovan
  • grafický dizajnér
 • Stanislav Štofčík
  • zvukový majster
 • Za barom Vás obslúžia Matej, Tania, Melánia, Elo, Laura a Polka

Priestor

 • Celkový priestor: 70m2
 • Rozloha pódia: 5m × 3m
 • Veľkosť projekčného plátna: 4m × 2m
 • Projektor: Optoma HD141X 1080p

 

OTVÁRACIE HODINY

Do 15. 3. z technických príčin zatvorené s výnimkou akcií.

Program kultúrneho centra Diera do sveta je podporovaný z verejných zdrojov Slovenskej republiky Fondom na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu, programom Aktívna komunita Nadácie Orange, a doplnkovou podnikateľskou činnosťou - kaviareň a špecializované kníhkupectvo - o.z. Diera do sveta.