ArtWife

ArtWife je feministický a rodovo-orientovaný festival, ktorý sa koná v kultúrnom centre Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši. Cieľom festivalu nabúrať, kritizovať a spochybňovať (aj) genderové stereotypy z feministickej perspektívy a zároveň prezentovať súčasných umelcov a umelkyne, ktorých umelecká prax je zameraná na tieto témy. Okrem iného je ambíciou podujatia vzdelávať, kultivovať a scitlivovať publikum v otázkach a témach, ktoré sa v lokálnom kontexte javia ako radikálne či kontroverzné a prispievať tak k normalizácii feministického a rodového diskurzu na Slovensku.

Tretí ročník festivalu s témou Práca sa bude z rodovej a feministickej perspektívy zaoberať prejavmi vylúčenia v súčasnom ekonomickom systéme, diskrimináciou na trhu práce, sexizmom a násilím na pracovisku, aktivizmom či neviditeľnou prácou. Festival sa koná 30.9. – 3.10. v Diere do sveta.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mobilis

Festival Mobilis je multi-žánrový umelecký festival, ktorý sa koná v kultúrnom centre Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši od 30. októbra do 2. Novembra, tentokrát s témou Manifest. Dramaturgickým cieľom festivalu je zamerať sa na manifesty (k) súčasnosti/súčasné manifesty, hnutia, kolektívy, inštitúcie, umelecké a aktivistické praxe, ktoré súčasnosť vykresľujú, analyzujú, sú k nej kritické a uvažujú o alternativnych usporiadaniach voči nej. Ambíciou festivalu je tiež manifestovať programový posun centra k radikálnej dramaturgii postavenej na princípoch feminizmu, rovnosti, nehierarchickosti, solidarity, ekologickosti, a politickej a umeleckej angažovanosti.

Udalosť z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Kontakt
Všeobecné programové ponuky:
dieradosveta@gmail.com
Hudobné ponuky:
robert1repka@gmail.com
Divadelné, literárne a i.:
jana.hanzelova@gmail.com
Technické a administratívne zabezpečenie:
jano.pole@gmail.com
Prevádzka a sídlo
Námestie osloboditeľov č.1, č.s.61
031 01, Liptovský Mikuláš
Slovensko
Občianske združenie
A. Bernoláka 42/11
031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 423 857 76
DIČ: 2024 0736 01
Nie sme platcami DPH.
Bankové spojenie
Banka FIO, Číslo účtu 2500592531
IBAN SK8983300000002500592531
BIC kód/SWIFT FIOZSKBAXXX
Bankové spojenie pre platby v CZK v ČR 2500592531/2010
Podujatia KC Diera do sveta z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
FPU je hlavným partnerom projektu.