25. 11.

19:30

Čo nás môžu naučiť pôvodní obyvatelia Mexika?

Online prednáška

„Sme komunita, opak individuality; sme komunitné územie, nie súkromné vlastníctvo; sme priestor pre zdieľanie, nie sme konkurencia; sme polyteizmus, nie monoteizmus. Sme priestor pre výmenu, nie podnikanie; sme rozmanitosť, nie rovnakosť. Sme vzájomne závislí, nie slobodní. Máme autority, nie panovníkov.“ Zapotecký intelektuál, Jaime Martínez Luna, napísal toto o spôsobe života v pôvodných komunitách v mexickom štáte Oaxaca.

V oaxackých komunitách ľudia počas dlhých storočí vytvárali spôsob života, ktorý sa prenášal z generácie na generáciu, a dnes by sme v ňom mohli hľadať akúsi alternatívu k ekonomickému systému (kapitalizmus) i politickému zriadeniu (demokracia) západného sveta.
Systém stojí na reciprocite, na spoločnom rozhodovaní o veciach, ktoré sa nás všetkých týkajú, na preberaní zodpovednosti za vlastné konanie. Tak trochu rúca predstavy, ktoré nám o živote ponúka individualistická, konzumná spoločnosť, a zároveň ponúka návod na to, ako sa k sebe navzájom, v ľudskosti viac priblížiť.
Slovenská novinárka na voľnej nohe Magdaléna Rojo a jej manžel, fotograf Noel Rojo, žili v štáte Oaxaca viac ako rok a tamojší spôsob života skúmali vo viacerých horských dedinách a mestečkách. Cez videá a fotky nás zavedú do dedín, ktoré sa starajú o svoje životné prostredie, nepúšťajú medzi seba politické strany, zakladajú vlastné rozhlasové stanice i kiná, boli schopné prejsť z baníctva k udržateľnému lesníctvu; do dedín, kde sa neustále oslavuje, lebo to ľudí spája.
Dobrovoľné vstupné cez portál GoOut > VSTUPENKY
ONLINE PODUJATIE SLEDUJTE NA NAŠOM FACEBOOKU.

Podujatie z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.

Kontakt
Všeobecné programové ponuky:
dieradosveta@gmail.com
Hudobné ponuky:
robert1repka@gmail.com
Divadelné, literárne a i.:
jana.hanzelova@gmail.com
Technické a administratívne zabezpečenie:
jano.pole@gmail.com
Prevádzka a sídlo
Námestie osloboditeľov č.1, č.s.61
031 01, Liptovský Mikuláš
Slovensko
Občianske združenie
A. Bernoláka 42/11
031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 423 857 76
DIČ: 2024 0736 01
Nie sme platcami DPH.
Bankové spojenie
Banka FIO, Číslo účtu 2500592531
IBAN SK8983300000002500592531
BIC kód/SWIFT FIOZSKBAXXX
Bankové spojenie pre platby v CZK v ČR 2500592531/2010
Podujatia KC Diera do sveta z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
FPU je hlavným partnerom projektu.