2. 9. – 4. 9.

Deadline II. / enviro-aktivistická trojdňovka

environmentálne podujatie

Ako minulý rok, tak aj tentokrát. „Pre našu ignoráciu je dávno po deadline. Klimatická katastrofa už nezvratne prebieha. Prednášky a diskusie prinesú témy, ktoré sa dotýkajú klimatickej krízy, no zároveň sa pokúsime prepojiť ľudí a kolektívy, ktoré majú záujem a energiu spolupracovať a zamerať sa na príčiny klimatickej katastrofy.“ Na klimatickú krízu tak bude nazerané z perspektív klimatológie, ekológickej ekonómie a psychológie. Diskusie a prednášky budú definovať možnosti, limity a stratégie v boji s klimatickou krízou.


PROGRAM

2.9. Streda
18.00 Cesty k nerastu zdola /prednáška Nadi
Johanisovej (2 EUR)
20.00 Psychológia konzumácie mäsa /prednáška Terezy
Vandrovcovej (2 EUR)

3.9. Štvrtok
17.00 Hory sú zlatá baňa. Ale dá sa na nich zarobiť šetrne?
/ diskusia Andreja Baráta s Mikulášom Hubom a Petrom Gažíkom (aj) o Demänovskej doline
18.30 Klimatický žiaľ a rebélia /diskusia a premietanie filmu
Žal Žen

4.9. Piatok
17.00 Vývoj environmentálneho myslenia /prednáška
Richarda Sťahela (2 EUR)
18.30 Kathrin Hartmann: Zelené klamstvo /diskusia Michala
Hvoreckého s autorkou
21.00 P/\ST // koncert (5 EUR, predpredaj na GoOut)


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

PERMANENTKA: 5 EUR

Kontakt
Všeobecné programové ponuky:
dieradosveta@gmail.com
Hudobné ponuky:
robert1repka@gmail.com
Divadelné, literárne a i.:
jana.hanzelova@gmail.com
Technické a administratívne zabezpečenie:
jano.pole@gmail.com
Prevádzka a sídlo
Námestie osloboditeľov č.1, č.s.61
031 01, Liptovský Mikuláš
Slovensko
Občianske združenie
A. Bernoláka 42/11
031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 423 857 76
DIČ: 2024 0736 01
Nie sme platcami DPH.
Bankové spojenie
Banka FIO, Číslo účtu 2500592531
IBAN SK8983300000002500592531
BIC kód/SWIFT FIOZSKBAXXX
Bankové spojenie pre platby v CZK v ČR 2500592531/2010
Podujatia KC Diera do sveta z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
FPU je hlavným partnerom projektu.