2% MÔŽETE VENOVAŤ AJ NÁM!

Množstvo výdavkov, ktoré nemožno platiť z grantu, nemáme ako financovať, keďže máme zatvorený bar a kníhkupectvo. O to dôležitejšie sú pre nás tento rok vaše 2% ❤ Ďakujeme, že nás podporujete!

ČÍSLO ÚČTU 👇
FIOZSKBAXXX
SK7883300000002901375001
_
IČO/SID: 42385776
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno/názov: Diera do sveta
Ulica: A.Bernoláka
Číslo: 42/11
PSČ: 031 01
Obec: Liptovský Mikuláš
Kontakt
Všeobecné programové ponuky:
dieradosveta@gmail.com
Hudobné ponuky:
robert1repka@gmail.com
Divadelné, literárne a i.:
jana.hanzelova@gmail.com
Technické a administratívne zabezpečenie:
jano.pole@gmail.com
Prevádzka a sídlo
Námestie osloboditeľov č.1, č.s.61
031 01, Liptovský Mikuláš
Slovensko
Občianske združenie
A. Bernoláka 42/11
031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 423 857 76
DIČ: 2024 0736 01
Nie sme platcami DPH.
Bankové spojenie
Banka FIO, Číslo účtu 2500592531
IBAN SK8983300000002500592531
BIC kód/SWIFT FIOZSKBAXXX
Bankové spojenie pre platby v CZK v ČR 2500592531/2010
Podujatia KC Diera do sveta z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
FPU je hlavným partnerom projektu.