ArtWife

ArtWife je feministický a rodovo-orientovaný umelecký festival, ktorý sa koná v kultúrnom centre Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši. Cieľom festivalu nabúrať, kritizovať a spochybňovať (aj) genderové stereotypy z feministickej perspektívy.

ArtWife je feministický a rodovo-orientovaný festival, ktorý sa koná v kultúrnom centre Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši. Cieľom festivalu nabúrať, kritizovať a spochybňovať (aj) genderové stereotypy z feministickej perspektívy a zároveň prezentovať súčasných umelcov a umelkyne, ktorých umelecká prax je zameraná na tieto témy. Okrem iného je ambíciou podujatia vzdelávať, kultivovať a scitlivovať publikum v otázkach a témach, ktoré sa v lokálnom kontexte javia ako radikálne či kontroverzné a prispievať tak k normalizácii feministického a rodového diskurzu na Slovensku.