MÁME CHUŤ POKRAČOVAŤ. S VAŠIMI 2 % AJ SILU.
Potrebujeme váš dar. Bez neho to nedáme.

— (ak ste už svoje 2% darovali, budeme radi, ak nás podporíte priamo platbou na účet: IBAN: SK8983300000002500592531) —

Pred deviatimi rokmi ste uverili našim naivným plánom otvoriť v Mikuláši priestor pre súčasné umenie a kultúru. A práve vďaka vašej dôvere sme tu dodnes. Odvtedy sa veľa zmenilo. Dynamicky sa mení náš program i kolektív podľa toho, čo sa deje vo svete, v umení, aj v našich životoch. Sme hrdí*é, že Diera do sveta je kultúrne centrum, ktoré nezaostáva a nebojí sa reflexie. 

Čo sa však určite nezmenilo, je vaša chuť chodiť ku nám! S radosťou musíme povedať, že na posledných akciách bolo plno. (A to napriek tomu, že začala skialpová sezóna!) Ďakujeme! Tentoraz však potrebujeme niečo viac - potrebujeme váš dar. Bez neho to nedáme. 

Záleží nám na každom a každej z vás a chceme zostať bezpečným priestorom pre všetky skupiny, ktoré nemajú inde v meste zastúpenie. Chceme zostať garanciou kvality, ktorá na Liptove zatiaľ nemá zázemie. Bez vás nie je žiadna Diera. 

Ďakujeme!

AKO NA TO?

Údaje potrebné na poukázanie 2 % z daní:

názov: Diera do sveta
IČO: 42385776 

Mesto: Liptovský Mikuláš
Ulica: A.Bernoláka 42/11 
PSČ: 031 01
Právna forma: občianske združenie
Evidenčné číslo NCRpo: 10730/2022

AK STE ZAMESTNANEC:

1. V prípade, že daňové priznanie nepodávate sámi, poproste svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň.
2. Tiež si od neho vypýtajte Potvrdenie o zaplatení dane. Na základe tohto potvrdenia si potom môžete vypočítať, akú sumu predstavujú vaše 2%.
3. Vypíšte svoje údaje do vyhlásenia a tiež sumu vašich 2 %.
4. Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane (obe tlačivá) je potrebné doručiť na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Ak ste v roku 2022 odpracovali 40 a viac hodín dobrovoľníckej práce pre akúkoľvek organizáciu, môžete darovať až 3 % z daní. V takom prípade požiadajte túto organizáciu (alebo organizácie – môže ich byť viacero) o vystavenie potvrdenia o tom, že ste u nich boli dobrovoľníkom (vzor nájdete napríklad tu). Toto potvrdenie potom priložte k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane, ktoré zasielate na daňový úrad.

AK STE FYZICKÁ OSOBA A PODÁVATE SI DAŇOVÉ PRIZNANIE SÁM/A:

1. Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie typu A (príjmy zo zamestnania a dohôd) alebo tlačivo typu B v elektronickej forme (živnostníci a iné SZČO majú povinnosť komunikovať elektronicky). Súčasťou oboch tlačív je aj oddiel Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Pri tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5, pri tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 12. Vyplň do tohto oddielu nasledovné údaje:

názov: Diera do sveta
IČO: 42385776 
Mesto: Liptovský Mikuláš
Ulica: A.Bernoláka 42/11 
PSČ: 031 01
Právna forma: občianske združenie
Evidenčné číslo NCRpo: 10730/2022

2. Vypočítajte si sumu svojich 2 %, resp. 3 %, ktoré môžete darovať. Aby ste ju mohli darovať, táto suma musí byť vyššia ako 3 €.

3. Vyplnené daňové priznanie doručte v štandardnom termíne (do 31. marca alebo v prípade, že si požiadal o odklad, do predĺženého termínu) na príslušný daňový úrad. Ak darujete až 3 %, priložte k daňovému priznaniu aj Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej služby (pozri bližšie info v časti pre zamestnancov).

AK PODÁVATE DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA FIRMU ALEBO INÚ PRÁVNICKÚ OSOBU:

1. Vyplňte tlačivo na daňové priznanie pre právnickú osobu v elektronickej forme. Vo IV. časti „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ nájdete kolónky na poukázanie 1 %, resp. 2 % z daní. Vypočítajte si svoje 1 % alebo 2 % a vyplň naše údaje:

názov: Diera do sveta
IČO: 42385776 
Mesto: Liptovský Mikuláš
Ulica: A.Bernoláka 42/11 
PSČ: 031 01
Právna forma: občianske združenie
Evidenčné číslo NCRpo: 10730/2022

2. Do 31. marca 2023 doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň.

Ak ste ako právnická osoba v roku 2022 darovali akejkoľvek neziskovej organizácii alebo na verejnoprospešný účel financie vo výške minimálne 0,5 % z vaše daňovej povinnosti, môžete darovať 2 % z dane. V opačnom prípade môžete darovať 1 %.