15. 10.

18:00

Neplať nájom, bývanie je ľudské právo!

Online diskusia

Zarábať na nedostatkovom tovare je amorálne. Príkladom môžu byť ochranné rúška počas pandémie. Prečo je potom v poriadku profitovať na prenájme bytov, keď prebieha kríza dostupného bývania? Prečo tolerujeme špekulácie súkromných podnikateľov či veľkých realitných agentúr?

Nedostatkom dostupného bývania predsa trpia tie najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Bývanie je jedným zo základných ľudských práv. Je podmienkou pre dobrý život, spoločenskej súdržnosti, rozvoj jednotlivcov aj komunity. Momentálne je však bývanie priestorom nerovného konfliktu medzi bohatými, mocnými a tými, čo sú v materiálnej núdzi alebo inak spoločensky vylúčení.

👩 Alena Vachnová – Vyštudovala právo a medzinárodné vzťahy, v lete 2020 obhájila dizertačnú prácu na tému Integrovaná zdravotná a sociálna starostlivosť pre ľudí bez domova. Rozvojovým témam sa profesionálne venuje už takmer dve desaťročia. Takmer 10 rokov pôsobila v samospráve, kde sa venovala regionálnemu rozvoju, cezhraničnej spolupráci a rozvoju miest prostredníctvom kultúry. Posledných 6 rokov sa zameriava na budovanie komplexných služieb pre jednotlivcov a rodiny v bytovej núdzi. Aktuálne pracuje v Nadácii DEDO, kde je ako rozvojová manažérka zodpovedná za tvorbu a realizáciu programov zameraných na bývanie s podporou (s využitím prístupu Housing First) a sociálne podnikanie. Je absolventkou Hubert H. Humphrey Fellowship Programu 2017-2018 financovaného vládou USA (jeden z Fulbrightových štipendijných programov) v oblasti ekonomického rozvoja.

👩 Miriam Miláčková – Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci svojho dlhoročného štúdia sa venovala štúdiu viacerých vedeckých odborov. V praxi sa striedavo venuje vede, pedagogike a špecificky ju zaujíma oblasť projektového manažmentu najmä v environmentálnej súvislosti. V rámci geografického výskumu sa dlhodo venuje otázke bývania od skupiny bezdomovcov až po skupiny „novodobých“ „feudálov“ žijúcich na svojich hradných panstvách lokalizovaných v najlepších lokalitách. Popri tom neustále skúma otázku sociálno-priestorovej nerovnosti bývania a environmentálnej spravodlivosti miest. V tejto súvisloti vníma na Slovensku viacero problémov v oblasti bývania, ktoré sú dlhodobo zanedbávané a kde strategické dlhodobo udržateľné riešenia. V súčasnosti pôsobí na Geografickom ústave SAV, kde sa venuje problémom v oblasti bývania a súčasne aktívne pôsobí v Bratislavskom Ochranárskom Združení – BROZ.

Diskusiu moderuje Roman Hoffreiter.

FB EVENT.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Kontakt
Všeobecné programové ponuky:
dieradosveta@gmail.com
Hudobné ponuky:
robert1repka@gmail.com
Divadelné, literárne a i.:
jana.hanzelova@gmail.com
Technické a administratívne zabezpečenie:
jano.pole@gmail.com
Prevádzka a sídlo
Námestie osloboditeľov č.1, č.s.61
031 01, Liptovský Mikuláš
Slovensko
Občianske združenie
A. Bernoláka 42/11
031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 423 857 76
DIČ: 2024 0736 01
Nie sme platcami DPH.
Bankové spojenie
Banka FIO, Číslo účtu 2500592531
IBAN SK8983300000002500592531
BIC kód/SWIFT FIOZSKBAXXX
Bankové spojenie pre platby v CZK v ČR 2500592531/2010
Podujatia KC Diera do sveta z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
FPU je hlavným partnerom projektu.