O nás

Slider

Diera do Sveta je kultúrne centrum a špecializované kníhkupectvo v Liptovskom Mikuláši, ktoré v roku 2014 založili a otvorili Jana Mikuš Hanzelová, Ján Mikuš a Helena Hajková. Cieľom priestoru je vytvoriť zázemie pre nezávislú, alternatívnu a menšinovú kultúru a umožňovať verejné stretávanie, kolektívne neformálne vzdelávanie a spoločenskú kultiváciu. Diera do sveta je tiež miestom, v ktorom súčasné umenie a kultúra majú v interakcii s divákmi a diváčkami vytvárať hodnoty, ktoré sú alternatívou k dominantným spoločenským naratívom a usporiadaniu.

Organizácia a dramaturgické zameranie Diery do sveta je postavené na niekoľkých kľúčových ideových princípoch. Medzi ne patria feminizmus, rodová rovnosť, ekologickosť, ne-hierarchickosť a spoločensko-kultúrna angažovanosť. Dramaturgickou ambíciou kultúrneho centra je prinášať rozličné umelecko-kultúrne formáty, ktoré kriticky reagujú na súčasné urgentné problémy a krízy a zároveň majú emancipačný potenciál. Kolektív Diery do sveta verí v potrebu sociálnej a klimatickej spravodlivosti, medziľudskej solidarity, egalitárnosť a v silu kolektívnej organizácie.

Veríme tiež, že práve kultúra a umenie sú jednými z mnohých nástrojov, ktoré môžu narúšať hierarchické a mocenské spoločenské štruktúry a prispievať tak k odstraňovaniu sociálnych nerovností. Sme presvedčení/é, že práve umenie a kultúra môžu ponúkať nástroje a spôsoby, ako nie len zažívať seba samých inak, ale aj ako hľadať nové formy kolektívnej imaginácie a radikálne odlišného spoločenského organizovania sa. V umení a kultúre hľadáme vymedzenie voči dominantných diskurzom a praktikám, ktoré sú založené na vykorisťovaní a marginalizácii slabších.

Naším cieľom je byť výluční v kvalite, avšak nevylučovať nikoho.

 

PRIESTOR

Celkový rozmer priestoru je 70 m2
Rozmer pódia 5 m × 3 m
Projekčná plocha plátna je 4 m × 2 m (projektor: Optoma HD141X 1080p)
NÁČRT PRIESTORU

 

KNÍHKUPECTVO

Súčasťou kultúrneho centra je tiež špecializované kníhkupectvo, ktorého výber je zameraný na nekomerčné tituly, nezávislých vydavateľov a na knihy s vysokou estetickou kvalitou. Jeho súčasťou je aj segment kvalitnej a súčasnej detskej literatúry, ktorá na slovensku v ponuke chýba.

 

KOLEKTÍV

Jana M. Hanzelová / dramaturgia
Róbert Repka / dramaturgia
Ján Mikuš / technická koordinácia, PR, štatutárny zástupca
Barbora Bohušová / produkčná, grafička, komunikácia
Šimon Chovan / grafik
Adrián Kriška / social media, PR
Valéria Franklinová / prevádzkarka
Barbora Moravčíková / prevádzkarka
Nina Rossová / fotografka
Ján Humaj, fotograf
Petiar Peter Ľachký / správca webu
Stanislav Štofčík / zvukový majster
Na materskej dovolenke: Alica P. Antašová, Helena Hajková
Dočasne nás opustili ale v našich srdciach sú naveky: Pollka Stankovianska

Program kultúrneho centra Diera do sveta je podporovaný z verejných zdrojov Slovenskej republiky Fondom na podporu umenia a doplnkovou podnikateľskou činnosťou o.z. Diera do sveta, ktorou je kaviareň a špecializované kníhkupectvo.

Kontakt
Všeobecné programové ponuky:
dieradosveta@gmail.com
Hudobné ponuky:
robert1repka@gmail.com
Divadelné, literárne a i.:
jana.hanzelova@gmail.com
Technické a administratívne zabezpečenie:
jano.pole@gmail.com
Prevádzka a sídlo
Námestie osloboditeľov č.1, č.s.61
031 01, Liptovský Mikuláš
Slovensko
Občianske združenie
A. Bernoláka 42/11
031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 423 857 76
DIČ: 2024 0736 01
Nie sme platcami DPH.
Bankové spojenie
Banka FIO, Číslo účtu 2500592531
IBAN SK8983300000002500592531
BIC kód/SWIFT FIOZSKBAXXX
Bankové spojenie pre platby v CZK v ČR 2500592531/2010
Podujatia KC Diera do sveta z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
FPU je hlavným partnerom projektu.