26.5.
19:30
Čo je to vlastne anarchizmus?

prednáška Ondřeja Daniela

Kultúrny historik Ondřej Daniel urobí v prednáške krátky úvod do toho, čo je vlastne anarchizmus a následne sa zameria na dobové diskusie v rámci českého a slovenského anarchistického hnutia.

Kultúrne dejiny českého a slovenského anarchizmu v ponovembrovom období.

Po páde štátneho socializmu v Československu sa počas rýchlych zmien a pod vplyvom prúdov hlavne z Nemecka a Veľkej Británie vykryštalizovala dôležita politická sila mladých ľudí. Tí pochádzali najmä zo slobodomyseľného a sociálne-solidárneho prostredia ako aj z prostredia subkultúr. Išlo o anarchistov a anarchistiky. Na jednej strane ich previazanie na subkultúry, prevažne na punk, umožňovalo zrozumiteľnú komunikáciu a aktivizmus anarchistického hnutia navonok, na druhej strane sa ukázalo ako z veľkej časti limitujúce.

Kultúrny historik Ondřej Daniel urobí v prednáške krátky úvod do toho, čo je vlastne anarchizmus a následne sa zameria na dobové diskusie v rámci českého a slovenského anarchistického hnutia. Bude reflektovať úlohu subkultúr v politickom boji a zameria sa na konkrétne debaty, ktoré česko-slovenské prostredie presahujú a sú aktuálne až dodnes.

Ondřej Daniel je kultúrny historik, ktorý sa špecializujem na post-socializmus, nacionalizmus, migráciu a populárnu kultúru. Pracuje v na Ústave svetových dejín na Karlovej Univerzite v Prahe. Momentálne sa venuje téme prieniku mládeže, triedy a populárnej hudby v súčasných českých dejinách.
-
Udalosť je súčasťou večera o anarchizme, počas ktorej bude aj diskusia so slovenskými aktérmi a aktérkami v anarchistických a ľavicových hnutiach o 18:00.

FB udalosť


vstupné: 3 eurá

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.