27.1.
19:00
DĚDA: Ptačí sněm / divadlo

Divadlo

Stôl, štipce, tri hlasy, drevo a kov. Divadlo inšpirované básňou perzského mystika a apatikára Faríduddína Attára spracúva starú povesť do minimalistickej divadelnej formy. 

DĚDA
Ptačí sněm

Nenápadná hra pri dubovom stole sa zmení v ďalekú cestu, keď zo štipcov na prádlo a z útržkov a zhlukov slov vyrastie hrdinský príbeh. Tri dievčatá, hlasy, drevo a kov.
Tvorivý tím inšpirovaný básňou perzského mystika a apatikára Faríduddína Attára spracoval starú povesť do minimalistickej divadelnej formy nezávislej na konkrétnom divadelnom priestore.

DĚDA productions je novo vzniknutá skupina. Usiluje o návrat ku koreňom významov slov, naviazanie pravdivých ľudských stretnutí a znovuobjavovanie antropologického rozmeru divadla.

Tvorivý tím: Daniela Grohová, Anežka Matoušková, Markéta Labusová, Simona Suchanová, Jana Nunčič, Kristýna Kužvartová

 

Vstupné: 5 EUR
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.