28.9.
17:30

Hry, siete a porno / prednáška a diskusia s Michaelou Slussareff

prednáška a diskusia

Michaela Slussareff vás oboznámi so súčasnými vedeckými poznatkami o vplyve digitálneho sveta na deti a dospievajúcich a poradí vám, ako ich využiť v každodennom živote.

Michaela Slussareff vás oboznámi so súčasnými vedeckými poznatkami o vplyve digitálneho sveta na deti a dospievajúcich a poradí vám, ako ich využiť v každodennom živote. Predovšetkým však vysvetlí, aká kľúčová je vaša úloha sprievodcu. Odhodíte predstavu rodiča-kontrolóra a pochopíte, že zákazy a konflikty nič neriešia. Digitálnu odolnosť svojich detí môžete budovať len vo vzťahu založenom na otvorenosti a dôvere. Len vtedy sa už nebudete musieť obávať o svoje deti v digitálnom svete.

Podľa výskumov by sa deti do dvoch rokov nemali vôbec pozerať na obrazovky a monitory. Ako rozpoznať vznikajúcu závislosť od hier a ako doma nastaviť spravodlivé pravidlá hrania. Ak majú tínedžeri odolať tlaku sociálnych sietí, musia najprv pochopiť svoje vlastné emócie.
Musíme deti pripraviť na to, že je oveľa ťažšie vyhnúť sa pornografii na internete ako ju nájsť. Ako a kedy sa s deťmi rozprávať o citlivých témach vrátane príkladov, ako viesť rozhovor.

Michaela Slussareff skúma dopad digitálnych technológií na vývin a zdravie detí, a to aj v rámci medzinárodných vedeckých skupín. O téme prednáša na Univerzite Karlovej a na University of New York in Prague. Podieľala sa na založení neziskovej organizácie Slow Tech Institute a taktiež iniciatívy Digitální zdraví dětí, ktorá je určená rodičom, pedagógom a pediatrom. Popularizuje aktuálne vedecké výskumy, prednáša na seminároch a konferenciách. 

 

VSTUPNÉ: Symbolicky 1 € / Vstupné 3 € / Dar 5 €

Podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore v programe Aktívna komunita s Nadáciou Orange.