8.12.
18:00
Trestné činy z nenávisti a vyšetrovanie vojnových zločinov / Humans Right League

diskusia

Aj na Slovensku žijú Ukrajinci a Ukrajinky, ktorí/é sú obeťami alebo svedkyňami vojnových zločinov. Aké majú práva?

Liga za ľudské práva už dlhodobo vníma potrebu posilniť postavenie cudzincov a cudziniek žijúcich na Slovensku, obetí nenávistných trestných činov a obetí obchodovania s ľuďmi, ktorými sa cudzinci vrátane Ukrajincov na Slovensku často stávajú, ako aj obetí a svedkov vojnových zločinov prítomných na Slovensku medzi vysídleným ukrajinským obyvateľstvom.

Práve s týmto zámerom sa 8.12.2022 uskutoční informačné stretnutie k trestným činom z nenávisti a vyšetrovaniu vojnových zločinov aj v Kultúrnom centre Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši. Spoločne s hostkami Elenou Gallovou Kreglerovou z organizácie CVEK, Alexandrou Malangone z Ligy za ľudské práva a vyšetrovateľmi z Národnej Kriminálnej Agentúry zúčastnených informujeme o právach osôb, ktoré sú/stanú sa obeťami trestných činov z nenávisti, o právach obetí obchodovania s ľuďmi, o právach obetí vojnových zločinov a svedkov týchto zločinov, ktorí sa rozhodnú vypovedať, ako aj o prebiehajúcom vyšetrovaní vojnových zločinov