Šesť rokov. Tisíc akcií. Koniec?

Stále bojujeme o náš priestor

Mnohí sa nás pýtate, prečo hovoríme o záchrane Diery do sveta. Je to preto, že 30. novembra nám končí nájomná zmluva na priestory, v ktorých už šesť rokov fungujeme. Ako nekomerčný priestor nemôžeme riskovať účasť v súťaži, ktorú vyhráva najvyššie ponúknuté nájomné. Preto sme využili druhú legálnu možnosť, ako zostať v našom priestore a primátora sme oficiálne požiadali o výpožičku, na ktorú máme ako verejnoprospešná organizácia právo. Napriek tomu dodnes netušíme, či budeme existovať aj v decembri.

Komunikácia zo strany primátora je totiž už od apríla vágna a neurčitá. Doteraz nám nedal jasné stanovisko a nepovedal, čo je “optimálne” pre neho a pre mesto. Odvoláva sa na platnú legislatívu, podľa ktorej máme na výpožičku právo, ale doteraz nám podľa nej nič záväzne neprisľúbil. Preto sme sa aj my, podľa platnej legislatívy, rozhodli pristúpiť k petícii a robíme všetky možné aktivity na zachovanie nášho priestoru. V tom nám najviac pomáhate vy všetci, čo ste podpísali petíciu, čo zdieľate, komentujete a verejne sa vyjadrujete, že vám na existencii Diery do sveta záleží. Sme vám nesmierne vďační/é. ❤

Viac o našej súčasnej situácii:

Video, v ktorom zhŕňame situáciu 👉 klikni TU

Petícia, ktorú sme už odovzdali mestu s podrobným vysvetľujúcim textom. 👉 klikni TU

Článok Jána Púčeka „Cynické šachy s Dierou do sveta“ pre DenníkN 👉 klikni TU

Reportáž na rádiu FM 👉 klikni TU

Podporné stanovisko siete kultúrnych centier Anténa 👉 klikni TU

Kontakt
Všeobecné programové ponuky:
dieradosveta@gmail.com
Hudobné ponuky:
robert1repka@gmail.com
Divadelné, literárne a i.:
jana.hanzelova@gmail.com
Technické a administratívne zabezpečenie:
jano.pole@gmail.com
Prevádzka a sídlo
Námestie osloboditeľov č.1, č.s.61
031 01, Liptovský Mikuláš
Slovensko
Občianske združenie
A. Bernoláka 42/11
031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 423 857 76
DIČ: 2024 0736 01
Nie sme platcami DPH.
Bankové spojenie
Banka FIO, Číslo účtu 2500592531
IBAN SK8983300000002500592531
BIC kód/SWIFT FIOZSKBAXXX
Bankové spojenie pre platby v CZK v ČR 2500592531/2010
Podujatia KC Diera do sveta z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
FPU je hlavným partnerom projektu.