19. 06.

18:00

Veľký brat a sledovanie

Prednáška Erika Láštica

PRVÁ PREDNÁŠKA NAŽIVO

Takzvané nové sledovanie (new surveillance) sa stalo neoddeliteľnou súčasťou moderných spoločností a života v nich. Naše bežné aktivity, od tých životne dôležitých až po tie triviálne, zanechávajú stopy v podobe údajov, ktoré sú predmetom záujmu štátu, súkromných spoločností, komunít, rodín či jednotlivcov. Tieto „stopy“ sú niekde zaznamenané, uložené, triedené, analyzované, spojené s inými dátami, predané tretím subjektom či vymenené za iné. Osobným údajom je tak venovaná systematická pozornosť s cieľom ovplyvniť, riadiť, priznať (niečo) či kontrolovať osoby, ktorých údaje sú zhromažďované.

 

Zber osobných údajov sa často odohráva s našim súhlasom, napríklad v podobe nekonečných zmlúv, s ktorými súhlasíme pri inštalovaní nových aplikácií, otváraní účtu v banke či pri kúpe nového programu od mobilného operátora. Niekedy sa však o ňom dozvieme dodatočne alebo mimochodom. Vo verejných priestoroch obcí pribúdajú stovky kamier z iniciatívy verejných aj súkromných inštitúcií. Rovnako ľahko pribúdajú mechanizmy sledovania na školách či pracoviskách v podobe kamerových systémov, elektronických žiackych knižiek a čipov. Intuitívne cítime, že je o nás možné zistiť rádovo viac ako kedykoľvek predtým. Digitálne technológie tento pocit iba umocňujú. Niekedy je zámerom „zlepšovanie služieb zákazníkov“, v prípade štátu to môže byť zas boj proti korupcii.

Erik Láštic pôsobí na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Prednáša o slovenskej a americkej politike. Aktuálne vedie výskumný projekt PODATA, ktorý sa venuje politike osobných údajov na Slovensku.

 

VSTUP: 2 € / Predpredaj > VSTUPENKY
Podujatie z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.

Kontakt
Všeobecné programové ponuky:
dieradosveta@gmail.com
Hudobné ponuky:
robert1repka@gmail.com
Divadelné, literárne a i.:
jana.hanzelova@gmail.com
Technické a administratívne zabezpečenie:
jano.pole@gmail.com
Prevádzka a sídlo
Námestie osloboditeľov č.1, č.s.61
031 01, Liptovský Mikuláš
Slovensko
Občianske združenie
A. Bernoláka 42/11
031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 423 857 76
DIČ: 2024 0736 01
Nie sme platcami DPH.
Bankové spojenie
Banka FIO, Číslo účtu 2500592531
IBAN SK8983300000002500592531
BIC kód/SWIFT FIOZSKBAXXX
Bankové spojenie pre platby v CZK v ČR 2500592531/2010
Podujatia KC Diera do sveta z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
FPU je hlavným partnerom projektu.