30. 03.

18:00

Zrod performance

Prednáška Alice Koubovej

Pojmy performance a performativita sú dnes často používané, avšak vo veľmi odlišných kontextov alebo dokonca významoch. Mnohokrát ale nie je jasné, ako pojem performance odlíšiť od pojmov performativita, performatív, predstavenie, inscenácia či teatralita. Čoho sa týka performačné umenie, performačné štúdiá, či performatívna filozofia? V prednáške Alice Koubovej sa budeme venovať jednak koreňom pojmov performance a performativta a tiež príkladom, na ktorých ukážeme, čo tieto pojmy konkrétne ukazujú.

 

Alice Koubová je vedeckou pracovníčkou Filozofického ústavu Akadémie vied ČR, prodekankou pre výskum na pražskej DAMU, pričom hosťuje vo viacerých zahraničných inštitúciách. Vo svojom výskume sa zameriava na performatívnu a aplikovanú filozofiu, etiku a post-štrukturalistické myslienie. Výskum prepája s praktickou spoluprácou s verejnými inštitúciami, a to formou príprav a vedenia odborných diskusií na politicko-umelecké témy.

Kúpou dobrovoľnej vstupenky nás môžete podporiť cez sieť GoOut > DOBROVOĽNÉ VSTUPENKY

FB EVENT

Podujatie z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.

Kontakt
Všeobecné programové ponuky:
dieradosveta@gmail.com
Hudobné ponuky:
robert1repka@gmail.com
Divadelné, literárne a i.:
jana.hanzelova@gmail.com
Technické a administratívne zabezpečenie:
jano.pole@gmail.com
Prevádzka a sídlo
Námestie osloboditeľov č.1, č.s.61
031 01, Liptovský Mikuláš
Slovensko
Občianske združenie
A. Bernoláka 42/11
031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 423 857 76
DIČ: 2024 0736 01
Nie sme platcami DPH.
Bankové spojenie
Banka FIO, Číslo účtu 2500592531
IBAN SK8983300000002500592531
BIC kód/SWIFT FIOZSKBAXXX
Bankové spojenie pre platby v CZK v ČR 2500592531/2010
Podujatia KC Diera do sveta z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
FPU je hlavným partnerom projektu.