Mobilis

Festival Mobilis je multi-žánrový umelecký festival, ktorý sa koná v kultúrnom centre Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši zvyčajne v novembri. Je prezentáciou dramaturgie kultúrneho centra.

Festival Mobilis je multi-žánrový umelecký festival, ktorý sa koná v kultúrnom centre Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši zvyčajne v novembri. Témou ročníka 2022 je Zjavenie. Festival bude skúmať iné zdroje poznania a myslenia a nové, mimo-západné formy usporiadaní a uvažovaní o spoločnosti, kultúre a prírode. Cieľom je hľadať nové príbehy, mýty a perspektívy, ktoré môžeme ako spoločnosť zdieľať a vzťahovať sa k nim.